Herr Eugen Dührings omvälvning av vetenskapen

Hur man bekanta gånger

SFV:s biografiserie har sedan starten blivit en framgång, och utgivningen har varje år blivit en emotsedd händelse bland den läsande publiken. Mellantinget, e-boken, tycks också fortfarande söka den nisch där den passar bäst — besöker man en bokmässa är det tydligt att e-boken inte på något sätt tagit över marknaden från tryckta böcker, trots att man slog på trummorna hårt för några år sedan. Folk tycks fortfarande gilla det fysiska och påtagliga i en tryckt bok, och de tryckta versionerna är förstås också lättare att marknadsföra och tillhandahålla i butiker och på mässor, liksom de fortfarande är nästan det enda praktiska sättet att ge en bok i present åt någon.

Swedish to English vocabulary list from Freedict

Offentligt Den moderna socialismen framstår ur innehållets synpunkt närmast som en återspegling å ena sidan av den i det nuvarande samhället härskande klassmotsättningen mellan besittande och egendomslösa, mellan kapitalister och arbetstagare, å andra sidan av den inom produktionen rådande anarkin. Till sin teoretiska form framträder emellertid socialismen från begynnelse som en längre driven och mer konsekvent utveckling av de grundsatser, såsom uppställdes av talets stora franska upplysningsmän. Hur mycket den än har avta rötter i de faktiska ekonomiska förhållandena, måste den likväl - i likna med varje ny teori - anträda med att anknyta till det rådande tankematerialet. De stora män, som inom Frankrike förberedda sinnena för den annalkande revolutionen, uppträdde själva ytterst revolutionärt. Dom erkände ingen yttre auktoritet, av vilket slag det vara må. Religion, naturuppfattning, samhälle, statsordning, allt underkastades den mest skoningslösa kritik. Allt måste rättfärdiga sin existens inför förnuftets domstol eller likaså upphöra att finnas till. Det begrundande förnuftet gjordes till enda måttstock förut allt.

Norrländsk

Jag fick möta likabehandlingsansvarig idioter såsom jag pratade tillsammans, skada ingenting gjordes. Efter det möttes mig bruten tysthet. Inget konferens, ingen såsom frågade jag om vad mig hade varit tillsammans om.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here