Någon finns i ditt rum och du kan inte röra dig - sömnparalys kan vara som en skräckfilm

Jag vill träffa ytligt

Charlotte Lindroos Yle Helsingfors Sömnparalys eller sömnförlamning är ett tillstånd som kan uppkomma när man håller på att somna eller, vilket är vanligare, att vakna. Vissa människor kan få hallucinationer som består av skräckfyllda känslor av att någon, som vill dig illa, är i rummet. Och du kommer inte undan. Den förlamning och de hallucinationer man upplever vid sömnparalys är alltså delar av REM-sömnen som stannat kvar trots att man redan har vaknat. Ofta känns det som om man inte kan andas och som om man håller på att kvävas.

Missa inget

Nordenskiöld är bolagets ordförande. Lyckade exper iment ha utfört s , och ett sådan auktoritet som Maxim har lyckönskat hr Unge till hans framgång. Ryssla n d Skotten hade förut hörts. De båda männen blefvo således allena.

Det här har jag varit med om förut - Varifrån kommer den märkliga déjà vu känslan?

Bild: EU Sociala EU-frågor splittrar socialdemokrater Svenska socialdemokrater försäkrar att de sociala avsikt som man ska anta på dagens toppmöte i Göteborg inte kommer anföra till ökat EU-styre. Men de europeiska partikollegorna i Bryssel pratar om nya lagar och om att ta mer pengar från EU:s budget. På dagens EU-toppmöte i Göteborg ska man antaga den så kallade sociala pelaren — 20 mål med siktet inställt gällande bättre arbetsvillkor och ökade sociala jämställdhet för unionens medborgare.

Tipsa Europaportalen

Mejl Vi får vård när vi blir sjuka och sjukpenning när vi måste vara borta från jobbet. Men flera betalar gärna lite mer för att få snabbare hjälp eller högre arvode. Då finns det två slags försäkringar: Privata sjukvårdsförsäkringar och sjukförsäkringar. Sjukvårdsförsäkringen funkar som ett komplement till den offentliga vården. En sjukvårdsförsäkring innebär ofta sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård, men också preventiv insatser och rehabilitering. Och ju mer man betalar desto mer omfattande samt snabbare service får man.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here