Lediga jobb i Kristianstad

Man söker tekniska data datingbilder

Lagens tillämpningsområde och innehåll Utredningen föreslår att lagen gäller kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet som inte utgör hälso- och sjukvård och som en näringsidkare utför på en konsument. Vidare ska lagen endast gälla kroppsbehandlingar som är förenade med en betydande hälsorisk. Exempel på behandlingar som omfattas av lagen är kirurgiska ingrepp, injektioner, tatuering, piercing, laser, IPL och hudslipning. Lagförslaget innehåller bestämmelser om verksamheten t. Utmärkande för den nya lagen är förslagen om att: —avgränsa vissa behandlingar till särskilda yrkesgrupper, —införa tillståndsplikt för de verksamheter som erbjuder kroppsbehandling i syfte att förändra utseendet och som kan innebära en betydande hälsorisk, —utse kommunen och Inspektionen för vård och omsorg IVO till behöriga tillsynsmyndigheter, —upprätta ett nationellt register över verksamheter med tillstånd. Kirurgiska ingrepp och injektioner får endast utföras av särskilda yrkesgrupper Utredningen föreslår att kroppsbehandlingar som innefattar kirurgiska ingrepp endast får utföras av legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare inom respektive kompetensområde. Kropps- behandlingar som innefattar injektioner direkt under huden subkutana eller djupare får endast utföras av legitimerad läkare, 17 Sammanfattning SOU legitimerad tandläkare, legitimerad sjuksköterska eller legitimerad tandhygienist inom respektive kompetensområde.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here