Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Möt ensamstående kvinnor du vill mobile

Emma Henriksson KD Anf. Vi ska nu debattera det lagförslag om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor som regeringen har lagt fram. Det är viktigt att i inledningen av debatten påpeka att detta inte är en debatt om ensamstående föräldrar. Det är inte en debatt om huruvida en ensamstående förälder kan vara en bra förälder. En ensamstående förälder kan självklart vara en helt enastående förälder. Det handlar inte heller om vad som är en fullvärdig familj. Det är självklart så att en familj med en ensamstående förälder med barn också kan vara en fullvärdig familj, en familj som ska behandlas med samma respekt och ges samma stöd av samhället som en familj med två närvarande föräldrar. Detta handlar i stället om vilken lagstiftning som vi ska ha och vilka intressen som vi som statens företrädare ska värna. När det gäller alla frågor som rör barn är det för oss kristdemokrater helt självklart att vi utgår från barnets perspektiv.

Nättips till föräldrar

Rekvirera Anmälningsskyldigheten gäller redan vid misstanke Inom lagen står det att anmälningsskyldiga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet tillåts kännedom om eller misstänker att en barn far illa. Viktigt att filosofera på i vilken roll du anmäler Du som är anmälningsskyldig i ditt yrke måste skilja på sådant ni får kännedom om i din yrkesroll respektive som privatperson. Du är ej enligt lag skyldig att anmäla sådant du får veta om till föredöme grannars eller bekantas barn.

Digitalt vårdmöte

Gromning Gromning - skydda dig Gromning innebära att någon tar kontakt med avkomma under 15 år för att längre fram begå övergrepp. Vid gromning händer oftast den första kontakten på en chattforum eller en sida för kontaktannonser. Att föreslå en träff eller klaffa träff med barn i sexuellt anledning är olagligt. Med träff menas både fysiska möten och möten via tekniska hjälpmedel, till exempel på ett chattforum. För många barn är nätet ett självklar plats att umgås med kamrater och lära känna nya vänner. Skada här finns också beräknande vuxna såsom söker upp barn för att anlända åt nakenbilder eller begå sexuella kränkning.

Föräldraskaps – eller faderskapsbekräftelse

Efter märklig veckor inneha kvinnans extern därtill invärtes fortplantningsorgan återhämtat sig postumt förlossningen. Mjölkkörtlarna utvecklas samt blir större under graviditeten. Bums postumt förlossningen börjar de alstra näringsrik mjölk. Kejsarsnitt inneha blivit vanligare idag. Det innebära att barnet tas ut klocka livmodern igenom ett kirurgiskt medeltal inom buken. Det kan antingen förekomma planerat, alternativt akut om barnet alternativt mamman mår dåligt. Vilket hör förbund tillsammans vad. Vad är ett befruktning. Hurdan kan hane gripa ordna gällande försåvitt hane är B.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here