DROTTNING MOI-MÊME

Vackra enda härskarinna iamlive

Belönat bidrag i Ungdomens Karlfeldtpris Uppsats av Lisi Hultén Olofsson Att en framliden person kan leva kvar i sina verk visar dikterna efter Karlfeldt. En av Sveriges största poeter och författare har i textform skapat en fridfull och arkadisk bild av Dalarnas lantliga miljö, som än idag är en plats att längta till. Hans far var bonde och gården han växte upp på hade länge funnits i släktens ägo. Under sina unga år upptäckte man Karlfeldts läshuvud och inte minst hans språkbegåvning, vilket gjorde att fadern bekostade skolgång åt honom. Det sägs att Karlfeldt under studieåren gärna gick långa promenader för sig själv i skogarna och filosoferade. Han tillbringade perioderna då han var ledig från skolan, i Karlbo, och sommaren då Karlfeldt var 18 år gammal gav han sig ut för att vandra till fots genom Dalarna. Det är i detta landskap han mötte sin stora ungdomskärlek, Anna Bolling, som kom att bli inspirationskälla till många kärleksdikter. Karlfeldt tog studenten i Västerås och förväntades få en lysande karriär som skald.

Bloggarkiv

Barnet med segerhufvan. Olof drängs röda barr fladdrade i den snåla decemberblåsten, samt snögloppet hotade idligen att släcka den fladdrande beckfacklan, som han höll inom vänstra handen, medan han hade den högra parat att genast gripa försåvitt låsvredet på karossdörren, när de höga fruarna kommo ut ur porten. Sin lufva hade han lämnat kvar uppe på kuskbocken, ty Gud nåde honom, om han behållit den på, när den stränga fru Ebba närmade sig, och en sådan omänniska, att han hade tre händer, var han ej. Länge behöfde emellertid icke Olof avvakta, innan trinde Jerker upplät den tunga, låga ekdörren i porten för dom båda förnäma damerna. Grefvinnan Ebbas storväxta, kraftiga gestalt skymde nästan bort den lilla blyga och tafatta fru Anna Bååt, hvilken sistnämnda, så rikskanslerns fru hon än var, beskedligt makade till sig och lämnade Ebba Leijonhufvud mot Hörningsholm företrädet. Sist kom den blidka, blida Kerstin Horn, insvept i ett vid, mörk kappa, så att bara den tunna, smala nässpetsen syntes. Hon bar sin härskarinnas, fru Ebbas fotpåse, och stod denna ut under kappan på ett sätt, hvilket så när lockat Olof dräng till vanvördigt flin.

Sagt och skrivet om Karlfeldt

Transkript 1 2 Biodling för alla inneha översatts till svenska av Stefan Breitholtz. Även Mandy Fritzsches tyska översättning inneha varit till hjälp. Översättaren tackar Mandy Fritzsche för att hon gjort avta digitalt scannade bilder tillgängliga från det tryckta originalet L Apiculture pour tous. Eva Breitholtz har läst korrektur. Hans arvingar har inte kunnat kontaktas, eftersom har jag tillåtelse att ge ut detta dokument så att det är tillgängligt för alla. För att all skall få kännedom om detta art av biodling. L : Författaren har den exklusiva rätten under hela sin livstid att använda sitt arbete inom alla former och att få finansiell vinning av det. Vid författarens avliden, kvarstår denna rättighet för arvingar mirakel nuvarande civilrättsligt år och under dom kommande sjuttio åren. Han hade 12 exemplar av nästan alla då kända kupor, som i princip inte skiljer sig från dem som används idag.

Förord. Stefan Breitholtz översättare. Lamartine

Swedish noir, Lisbeth Salander, Sandhamn, Fjällbacka Skada hur började det svenska deckarundret? i filmvärlden började det redan under stumfilmernas tid.

The Project Gutenberg eBook of Drottning Moi-Même, by Elisabeth Kuylenstierna-Wenster

Vänskapens bro Det var en gång ett kung som levde ensam. Ingen furstinna ville leva med honom för att han var både elak och girig. Han ville äga allt som han såg omkring sig. Han ville ej dela med sig. En natt, när kungen låg och sov, kom ett liten mus smygande under sängen samt kröp upp på den kungliga pottan. Kungen sov djupt och drömde att han snart skulle dö! När han vaknade nästa morgon ville han placera sig på pottan.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here