A Study to Evaluate MEDI5752 in Subjects With Advanced Solid Tumors

Dating organ i bänk

Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att göra en allmän översyn av folkbokföringslagen Enligt direktiven ingår i översynen att särskilt utreda följande frågor. Hur personnumrets nuvarande uppbyggnad kan ändras så att behovet av ett större antal nummer tillgodoses. Hur systemet med samordningsnummer fungerar i praktiken. Om vi kommer fram till att det ska finnas kvar ska vi lämna förslag till hur det kan förbättras. Vi ska också se över den krets myndigheter som har rätt att begära ett samordningsnummer för en person och för vilka ändamål det får ske. Vidare ska vi se över situationen för personer som omfattas av lagen om immunitet och privilegier i vissa fall lagen om immunitet och privilegier som vistas i Sverige.

Sammanfattning

Somliga personer som omfattas av lagen försåvitt immunitet och privilegier ska kunna erhålla ett personnummer Vissa personer som omfattas av lagen om immunitet och privilegier vistas oftast under många år armé i landet, men ska på bas av undantagsbestämmelser i folkbokföringslagen ändå ej folkbokföras. Dessa personer ska kunna liv och agera i samhället på dito sätt som andra personer som bor stadigvarande här i landet. De bekymmer som finns med samordningsnumren är större för de personer som vistas ett längre tid här i landet ännu för andra grupper med samordningsnummer, alldenstund de oftare har kontakter med myndigheter och företag, exempelvis banker. Problemen såsom dessa personer har behöver lösas bums. Deras anknytning till landet är dylik att de skulle ha folkbokförts, försåvitt det inte hade funnits en särskild undantagsbestämmelse i folkbokföringslagen.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here