Wikipedia:Faktafrågor/Arkiv 2010

Dikt ensam man engelska betong sitt

Schröder Huis Höjdpunkten under Utrechtturen var Schröder Huis, uppfört efter ritningar av arkitekten Gerrit Rietveld i en banbrytande, modernistisk stil. Rietveld, som egentligen var utbildad till det vi idag kallar möbeldesigner, fick uppdraget att rita ett hus åt änkan Truus Schröder, en vän som sedermera också kom att bli hans livskamrat. Schröder ville ha ett litet, praktiskt hus och hade hittat en tomt, i änden av en radhuslänga i stadens utkant. Rietveld, som tidigare inte hade ritat något hus, började sin komposition, liksom utifrån och in, i nära samspråk med beställaren. Resultatet blev något helt nytt. Exteriören brukar vanligen liknas vid landsmannen Piet Mondrians enkla tavlor, där olika vertikala och horisontella element möter varandra i ett slags lapptäcke i en generell gråskala, som bryts av av accenter i primärfärgerna rött, gult, och blått. Olika funktioner och strukturella element understryks, både för deras särskiljande egenskapers skull men framförallt för att skapa spänning och dynamik i fasaden. Greppet är raffinerat välproportionerat och strikt, samtidigt som det är asymmetriskt och lekfullt hur många gånger ska jag tillskriva holländska byggnader med just detta ord?

Recent Posts

Kerstin Anckers och skrivkonsten K ungliga bibliotekets handskriftssamlingar omfattar en närmast oslagbar provkarta på handskrifttraditionen i vårt land. Dessutom äger nationalbiblioteket de sällsynta originalupplagorna bruten skriftmästaren Ludovico Vicentinos La Operina Venedig och Il modo de temperare smila penne Venedigden förstnämnda känd som den första förskriftsboken för icke professionella printer. La Operina är också den mest kända tillämpningen av det påvliga kansliets kursivskrift cancellaresca corsiva, i Sverige dessutom benämnd humanistkursiv. Nationalbiblioteket har vid en par tillfällen särskilt uppmärksammat handskriften såsom sådan. Utgåvan omfattade ett förord bruten riksbibliotekarien Uno Willers och kommenterande donation av flera fackmän, bland annat Sten G. Lindberg, chef för Kungliga bibliotekets dåvarande bokvårdsavdelning. Bakgrunden till utställningen varenda den återupplivade kursiva handskriften, som tillsammans start i England fått ett genomslag i flera andra länder. Foto Herbert Lindgren.

→Bloggarkiv↓

B egreppet katastrof och andra termer används för att beskriva händelser av katastrofkaraktär. Begreppen är hämtade från utredningar, författningstexter, instruktioner, beredskapsplaner och andra texter såsom reglerar statens ansvar och myndigheternas verksamheter. Beträffande vad som innebär krig alternativt krigshot råder ingen tveksamhet: begreppen är tydliga och ansvaret är definierat. När det gäller andra händelser som ställer krav på samhällets beredskap råder däremot otydlighet både rörande vilka begrepp såsom skall användas i en officiell nomenklatur och vilket ansvar och vilka befogenheter som bör åvila samhällets olika aktörer. Syftet med genomgången av tillämplig terminologi är att finna en praktisk betydelse av några begrepp som används idag och därmed bidra till en generalisering av begreppsfloran som kan bidra mot att katastrofberedskapen förbättras. Stor olycka alternativt allvarlig störning I Hot- och riskutredningen2delas katastrofsituationer upp i två grupper: stora olyckor, där räddningstjänsten har ansvaret allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Navigeringsmeny

Marika Batu — det är fantastiskt att vara fri! Olga Benitez — all ska känna sig delaktiga! Sylvia Liljegren — veteran som dagmamma i Dalen! Varje vår hör man klagovisan — när kommer värmen, när kommer våren?

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here