Emilia Järvenlahti är ensamstående mamma: ”Jag kände skam över att vänta barn utan en partner”

Ensamstående men över 40 bästa tienerdepressie

Förglasning vitrifiering är en ny metod för att frysa obefruktade äggceller med resultat jämförbara med konventionell IVF. Äggfrysning i fertilitetsbevarande syfte kan göras av medicinska skäl men också för att skydda fertiliteten mot åldrande. Statens medicinsk-etiska råd Smer anser att äggfrysning bör kunna erbjudas kvinnor av såväl medicinska som sociala skäl.

Var är ärendet nu?

Emma Henriksson KD Anf. Vi ska genast debattera det lagförslag om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor som regeringen inneha lagt fram. Det är viktigt att i inledningen av debatten påpeka att detta inte är en debatt försåvitt ensamstående föräldrar. Det är inte ett debatt om huruvida en ensamstående förälder kan vara en bra förälder. Ett ensamstående förälder kan självklart vara ett helt enastående förälder. Det handlar ej heller om vad som är ett fullvärdig familj.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here