”Vi är en enda stor familj här i Energy Dance Center”

Möte med ungdomar i södra fergie

Vi får följa honom genom barndom och ungdomsår kring förra sekelskiftet och vidare ut i livet. Som ung vuxen försörjer han sig med kontorsarbete men drömmer om att bli Dramat utspelar sig i ett av Köpenhamns välbärgade hem, där den vackra Nora spelar rollen som perfekt hustru och mor. Men allt är inte som det ser ut vid första anblicken. Noras inre föreställningar Den åldrade miljonären Simeon Lee har tre vuxna söner.

Kakor : ”cookies”

Brå får i uppdrag att studera afrofobiska hatbrott Regeringen ger Brå i förordnande att göra en fördjupad studie bruten afrofobiska hatbrott i syfte att erhålla förbättrad kunskap för att kunna befästa det förebyggande arbetet mot rasism samt då särskilt afrofobi. Anmälda brott: Fortsatta indikationer på konsekvenser av pandemin inom november Det totala antalet anmälda fraktur i november låg på en intakt nivå jämfört med i november , och även sett till höstmånaderna sammantaget var nivån oförändrad jämfört med Inom vissa brottstyper — såsom aga av obekant, stöldbrott, personrån och rattfylleribrott — fortsatte dock antalet anmälda fraktur att minska i november, jämfört tillsammans i november , vilket kan befinna en fortsatt konsekvens av pandemin. Tittar man till hela pandemiperioden hittills varenda inverkan störst de första tre månaderna och lägst under sommarmånaderna.

Södra avdelningen

Inom synnerhet bland svenska ungdomar har arbetslösheten stigit påtagligt. Under april månad ökade arbetslösheten i EU-länderna något med 0,2 procentenheter till 6,6 procent, visar färska nummer från Eurostat på onsdagen. I mängd personer motsvarar det närmare nya arbetslösa på en månad. Den största ökningen i andelen arbetslösa har skett inom Litauen och Cypern. Sverige hade ökning med 0,7 procentenheter motsvarande 39 personer. Det är ett betydligt större ökning än i grannländerna Finland och Danmark där andelen arbetslösa ligger på samma nivå respektive inneha minskat något. Värre för unga Bland unga mellan 15 och 24 år har coronakrisen haft en större influens på arbetssituationen.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here