Hjältar som inspirerar

Damer med enda missnöjd personals

En av Nyfosas större handelsfastigheter i Värnamo är Almen 9 på Kärnans köpcentrum, som bland annat innehåller Hemmahallen och Stadium. Genom optimering och mindre åtgärder i fastighetens ventilations- värme- och kylsystem har man lyckats minska fjärrvärmevändningen med drygt en fjärdedel under årets första fyra månader jämfört med föregående år. Nyfosa är ett fastighetsbolag som funnits i ett och ett halvt år som främst äger kommersiella fastigheter. När Axcell Fastighetspartner förra året tog över driftansvaret för värme och ventilation för ett antal tal av deras fastigheter i Värnamoregionen blev det en nystart. Axcell föreslog statusbesiktningar av fastigheterna för att identifiera de med högst energianvändning där det fanns störst förbättringspotential.

Medaljregn för de svenska juniorerna på NM i artistisk gymnastik

Boken går att köpa av oss. Skicka en mail till info liberalakvinnor. Boken berättar om liberala kvinnor och män såsom haft avgörande betydelse för att deplacera fram positionerna för jämställdheten i vårt land. Försåvitt detta vill vi berätta. Lars Johan Hierta Tidningsman, bokförläggare, företagare samt politiker i Stockholm, bland annat riksdagsledamot Hierta var en av Sveriges främsta liberala politiker som arbetade förut bland annat lika arvsrätt mellan bröder och systrar, kvinnors rätt till statliga tjänster, inrättande av lärarinneseminarier, gifta kvinnors rätt att fritt förfoga över den egendom de själva ärvt eller förvärvat, att ogift kvinna skulle bli myndig vid fyllda 25 år och att näringsfriheten även skulle omfatta kvinnorna. Fredrika Bremer

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here