Introduktion Concrete Matters

Introduktion till aktiv eller universell cock

Här kan du läsa en introduktion till utställningen. Utställningen Concrete Matters innehåller verk från mitten av talet till talets slut. Det var en tid då konkretismens — och därmed också konstens — gränser undersöktes i de snabbt växande kosmopolitiska städerna Montevideo, Buenos Aires, Caracas, São Paulo och Rio de Janeiro. Tiden kännetecknades av såväl framtidstro och sociala förändringar, som av politisk instabilitet och perioder av diktatoriska styren. Åren präglades också av högkonjunktur och intensiv urbanisering. En gränsöverskridande anda rådde där poeter, musiker, arkitekter och konstnärer ofta inspirerade varandra.

Kontakta oss

Erhålla vårt nyhetsbrev UUA tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig epok gör arbetsplatsen attraktiv och ger förbättring resultat. Varken enskilda arbetsplatser eller samhället i stort har råd att gå miste om kompetensen hos personer tillsammans till exempel olika ålder, funktionsnedsättningar, språkkunskaper eller ohälsa. UUA handlar både försåvitt att skapa effektiva organisationer och allas rätt att vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor. I vårt göromål med UUA ingår såväl utbildningar som strategisk påverkan. Vi vill att fler arbetsplatser ska börja arbeta med UUA.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here