Kristendom

Att lära känna vilken

När grundades då Katolska kyrkan? Längst ner på T-shirtens rygg finns det en stor lucka i listan. Där står det att Katolska Kyrkan grundades år 33 av Jesus Kristus.

Jesus grundade Katolska Kyrkan : 21:a söndagen under året : A 2020-08-23

Vad menas med “trons syboler”? Det är formuleringar - även kallade “trosbekännelser” alternativt “Credo” - i vilka kyrkan av äldsta tid på ett sammanfattande fason har uttryckt och gett vidare sin egen tro på ett normativt tungomål, gemensamt för alla troende. KKK , , Vilka är de äldsta trosbekännelserna? Det är “dop-symboler”. Eftersom dopet ges  “i Faderns och Sonens samt den Helige Andes namn” Mt uttrycks trossanningarna som formuleras där i förhållande till de tre personerna i den heliga Treenigheten.

Frågor och svar om katolsk tro | Katolska kyrkan

Vem är Gud? Gud är större ännu vi kan förstå, vårt språk räcker inte till för att fånga in hans verklighet. Gud har skapat alltsammans universum, allt från planeter och galaxer till minsta lilla växt och blomstra här på jorden och, inte åtminstone viktigt, de unika personer som är du och jag. Det är besvärligt att beskriva hur Gud är, skada vi kristna tror att han är fullkomligheten, han är sanningen och kärleken. Inom Gud finns relation, rörelse samt utgivande. Gud är i sin sluta natur en gemenskap av tre personer: Fadern, Sonen och den helige Själ. Genom Guds kärlek dras vi in i Treenighetens gemenskap. Gud älskar oss och söker en personlig relation mot oss.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here