Searise.eu more

App träffa kristna kalkylator

Varför ska mänskligheten tro på Gud? Relevanta ord från Gud: Gud skapade allting och därför ser han till att hela skapelsen kommer under hans herravälde och underkastar sig hans herravälde; han kommer att vara herre över allting så att allt finns i hans händer. Hela Guds skapelse, inklusive djur, växter och människor, berg, floder och sjöar — allt måste komma under hans herravälde. Allt i skyn och på marken måste komma under hans herravälde. De kan inte välja utan måste alla underkasta sig hans anordningar. Detta har Gud bestämt och det är Guds makt. Gud är herre över allt och beordrar och rangordnar allt, så att allt klassificeras efter sitt slag och tilldelas sin egen position i enlighet med Guds vilja.

Get latest updates about Open Source Projects Conferences and News.

Förut att få inblick i en bruten världens mest lästa och tolkade skrifter arrangerade vi ett bordssamtal. Prästerna Jenny Folkö Witt och Katarina Wändahl reflekterar över allt från bokstavstrogna till att ha Bibeln som livsstil. Text Annelie Tollerå Foto Niclas Fasth J enny berättar att Bibeln innehåller många litteratur, som i sin tur är skrivna under olika tidsperioder. Hon poängterar att de är skrivna utifrån det by som fanns då. I Gamla testamentet praktiserar man månggifte, till exempel. Hane levde i ett samhälle där träldom var verklighet. Överhuvudtaget fanns stora skillnader mellan klasser och samhället var enormt patriarkalt. Katarina reflekterar över att Bibeln i sig innehåller motsägelser.

Relaterat innehåll

USA tillverkar och exporterar dubbelt så avsevärt vapen än alla andra länder ihop. Alla världens vapensmedjor ökar vapenexporten. Förutom västvärlden gäller det ökningen i länder som Ryssland, Kina, Nordkorea, Israel samt Sverige, och ytterligare en rad länder. Handeldvapen har ökat och sprids kvar hela världen inklusive Sverige. Dessa gevär är idag en stor handelsvara i gangstervärlden med miljarder i omsättning. Krigsindustrierna har utvecklat ett korsvist ägande, förut att kringgå insyn och inblandning bruten juridiska restrektioner — som i fallet med svenskt engagemang i Saudiarabien. Den globala krigslobbyn i världen är både mäktig och inflytelserik. Denna lobby infiltrerar hela samhällen, som i Afrika, skada även i Sverige, som leder mot vapenpolitiskt samarbete.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here