Bemötande och delaktighet

Att lära känna amature

Utbild­ningar Bemötande och delaktighet Personer med funktionsnedsättning har rätt att helt och hållet vara delaktiga i samhället. Förhållningssätt och bemötande har här en avgörande betydelse. Med rätt förutsättningar ska även personer med stora funktionsnedsättningar kunna påverka sin situation. Ett gott bemötande är en förutsättning för delaktighet och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Rätten till full delaktighet är central i kontakten med personer som har funktionsnedsättningar. Socialtjänstens bemötande ska präglas av respekt, ödmjukhet och empati.

Vem gör vad?

Finn det du söker Funktionsnedsättning En funktionsnedsättning kan påverka förmågan att röra sig, alternativt möjligheten att förstå och lära sig. För funktionsnedsatta i arbetslivet måste arbetet och arbetsmiljön anpassas så att han alternativt hon kan utföra sitt arbete. Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar förut den anpassningen. I dag är blott hälften av de med nedsatt arbetsförmåga sysselsatta. Många arbetsgivare har få alternativt inga personer med funktionsnedsättning bland avta anställda.

Full delaktighet

Johnny  Sjöblom Yle För personer med funktionsnedsättning handlar det i många fall försåvitt det enda alternativet. Känner man förut att ha sex måste det befinna tillsammans med en prostituerad. I Tyskland erbjuder en familjerådgivning nu kurser förut prostituerade, så att de bättre kan ta hand om kunder med funktionsnedsättning. Genom mig kan de lära beröra sig själva och sina kroppar. Det gör gott för själen och självförtroendet. Det handlar helt enkelt om livskvalitet. Karin Engel är i femtioårsåldern samt hon har jobbat som prostituerad inom 26 år. Under de här åren har hon ibland också haft kunder med en utvecklingsstörning eller med rörelsehinder. När hon hörde om fortbildningskursen anmälde hon sig genast och under dom senaste åren har Engel övergått mot att nästan uteslutande ha kunder tillsammans specialbehov.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here