Coop Verksamhetsberättelse 2008

Dating webbplatser i vegan

Transkript 1 Års- och hållbarhetsredovisning Fossilfria inom en generation 2 Framtiden är fossilfri På Vattenfall finns vi till för att hjälpa alla våra kunder att få tillgång till energi som är allt mer klimatsmart och fri från fossila bränslen inom en generation. Marknadstrender Hållbarhet och kundfokus Elektrifiering Mer decentraliserade energilösningar Digitalisering Nya arbetssätt skapar värde och tillväxt Vattenfall brinner för att driva på omställningen av energibranschen. Låga elpriser sätter press på traditionella affärsmodeller och främjar innovation. Kostnaderna för teknik reduceras, samtidigt som ett ökat fokus på klimatförändringar driver på den snabba utvecklingen av förnybar energi och gynnar elektrifieringen som ett verktyg för minskade koldioxidutsläpp. Digitaliseringen stödjer hela utvecklingen och gör det möjligt för företag att arbeta smartare, snabbare och effektivare.

Blog archive

Transkript 1 Års- och hållbarhetsredovisning Ett fossilfritt liv inom en generation 2 Framtiden är fossilfri På Vattenfall finns vi till för att hjälpa alla våra kunder att få tillgång till handlingskraft som är allt mer klimatsmart samt fri från fossila bränslen inom ett generation. Förvaltningsberättelse och räkenskaper återfinns gällande sidorna 2 5, 8 11, samt är granskad av våra revisorer. Sidorna 10 11, 14 17, 58 79, samt omfattar Vattenfalls lagstadgade hållbarhetsrapport enligt kraven i ÅRL. Vattenfall använder ramverket som en grund för redovisningen tillsammans inspiration från ramverket Integrated Reporting, tillsammans målet att hållbarhetsredovisningen ska återspegla hurdan hållbarhetsarbetet är integrerat både i den övergripande strategin och i det dagliga arbetet. Års- och hållbarhetsredovisningen används likaså för redovisning av arbetet med FN:s Global Compact. Mer information om Vattenfalls verksamhet och hållbarhetsarbete finns på vattenfall.

Uploaded by

Fånga idag en kredit till din begär uppfylld Så att du äntligen kan träffa dina mål CallCash Hem Vårt lån Vårt företagsprocess Kontakta oss Mer information om Lån Kreditkrediterna för företagslån. Din personliga lån Schweiz privat. Månadsägare erbjuder vanligtvis lån säkrade på personliga tillgångar samt andra tjänster som guld - Köp och 6.

Prospekt avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax : publ April 2013

Icke tillämplig; några lock-up avtal föreligger ej i samband med Fondemissionen. Vid bedömningen av Sagax framtida utveckling är det av stor vikt att beakta relevanta riskfaktorer. Nedan lämnas en redogörelse förut vissa riskfaktorer som enligt styrelsen kan ha betydelse för Bolaget eller ett investering i Bolagets aktier. Riskfaktorerna är inte framställda i prioritetsordning och utför inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande ej är kända eller som för här inte bedöms vara väsentliga kan likaså komma att påverka Bolagets verksamhet. Ett samlad utvärdering måste således ta aktsamhet till dessa risker och innefatta återstående information i Prospektet tillsammans med ett allmän omvärldsbedömning. Utöver information som framkommer i Prospektet bör varje investerare begå sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets blivande utveckling. Faktiskt utfall Hyresintäkter och hyresutveckling kan skilja sig från dessa bedömningar.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here