Briljant vardagslyrik i nya danska vågen

Dikt en ensam dansk guy perfekt

E-post Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk. Kärlek är någonting som utspelar sig språkligt — i gester, kommunikation, oförmågan därtill, mellan det att lyssna, förstå och prata. Kanske hade man kunnat kalla det en uppmärksamhetsform, ett sätt att vara på gentemot den andra, och att kärleksdikten är poesins ursprung — Iliaden är ett kärlekskrig — är nog ingen slump. Det är en känsla som på en gång är vag och urstark. Svår att fixera och begripa, men också viktig att inte göra till trånga folkpsykologiska sanningar som månglas av media. I stället? Här får ni bara utdrag — tyvärr — men gå till biblioteket och Litteraturbanken. I variationer följer sedan förvandlingens rörelse genom hela skapelsen till slutsatsen: Förgäves ur din åsyn tagen, Mig blott din tanka unnas mer: I dina spår av minnet dragen, jag endast dig i världen ser 2. Den börjar så här: Den som finge sticka från gumgnäll och köld och segla till Hula-Hula!

Personuppgiftspolicy

Självklara och lysande som noveller i miniformat. En litterär stjärna föds. Samtidigt behandlar hennes dikter klassiska teman som bedrövelse, kropp och begär. Om att arla förlora sina föräldrar. Om en fader som slog. Om prostitution.

Sveriges vackraste dikter om kärleken

Det är en diktsamling i klassisk bemärkelse, där varje dikt är försedd tillsammans en titel och upprättar ett eget litet universum. Den första diktens kammare är en ensam mans rum, skada snart övergår dikterna i att agera om ett kvinnligt diktjag och ledsen som hon slungats in i postumt sin fars död. Dikterna ryms gällande en sida eller två. De är skrivna på svenska och den danska översättningen finns på bokens högersida. Versionerna ligger så nära varandra att hane kan läsa över båda sidorna. Det är kanske varje översättares mardröm, alldenstund de val man tvingats göra blir så blottade för läsaren. Och Marie Ladefogeds översättning är vad jag alltemellanåt skulle kalla fri och ibland hafsig. Den första bilden har försvunnit samt ersatts med en mer konstaterande yttrande. På några ställen blir översättningen mer olycklig.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here