Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter : SRHR i Sverige 2017

Ensamstående kvinnor business mötessamtal

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för nationell samordning och kunskapsuppbyggnad inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR i Sverige. Vi ansvarar även för att följa utvecklingen på området. Sommaren fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Denna publikation innehåller resultaten från undersökningen och syftet med rapporten är att öka kunskapen och därigenom skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Denna publikation innehåller uppdaterad kunskap om sexuella trakasserier och våld, sexlivet, sex, relationer och egenmakt, sexualitet och digitala arenor, sex mot ersättning, pornografianvändning och sexuell hälsa, reproduktiv hälsa samt sex- och samlevnadsundervisning. Rapporten vänder sig till personer som på något sätt arbetar med SRHR och till en intresserad allmänhet.

Välkommen till Bokbörsen

Skada Frihet ska också fungera som länken mellan befintliga, nya och möjliga medlemmar. Ett fönster mot världen. Oavsett försåvitt det är kapitalismens rovdrift i svenska gruvor, miljökatastrofer i Senegal eller unga aktivister som kämpar för en förbättring värld. Frihet ska finnas där don händer. Där satt jag många timmar. Spelade CS. Flydde från omvärldens anspråk, från allt det där jobbiga bakom skärmens trygga, vita ljus.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here