KAPITEL 5: DET ALLMÄNNAS LIK

Resultat för den ensamma voldoen

Arvidsson, Berättelseteori Ordet berättelse i begreppet levnadsberättelse inbegriper ett synsätt på funktion. En berättelse är till för att åstadkomma något, att informera eller att teckna en levnad inför sig själv eller någon annan.

1. Inledning

Vi kallar de där tiderna barbariska. Skada om formerna har förändrats så inneha relationerna förblivit desamma, och arbetaren måste i det fria avtalets namn att acceptera feodala förpliktelser. För vart han sig än vänder kan han ej finna bättre villkor. Allt har blivit privat egendom och han måste godkänna eller dö av hunger.

Docka usage

Det gäller framför allt oss personer tillsammans omfattande funktionsnedsättningar som för vår överlevnad är beroende av andra människors praktiska insatser i det dagliga livet, exempelvis med uppstigning, påklädning, toalettbesök, duschning. Ju större vårt beroende är, desto självklarare tar sig omgivningen rätten att hava åsikter om vad vi behöver samt desto mindre har vi som berörs att säga till om när det gäller hur vi vill leva våra liv och vilka samhällsinsatser vi behöver. Som resultat ser vi ofta lösningar och tjänster som Resultaten av lösningarna gör oss mer beroende av andra istället för oberoende.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here